Thursday, August 16, 2018

Materi SKI MTs Kelas VIII Semester II

BAB 4 JEJAK PERADABAN  DINASTI AYYUBIYAH
            A. Proses Berdirinya Dinasti Ayyubiah
            B. Para Penguasa Dinasti Ayyubiah
            C. Penguasa Ayyubiah terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi
            D. Keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi

Rangkuman

BAB 5 KEGEMILANGAN  PERADABAN DINASTI AYYUBIYAH
            A. Kemajuan Pendidikan dan Kebudayaan Masa Ayyubiah
            B. Sejarah dan perkembangan Al-Azhar
            C. Al-Azhar Masa Dinasti Ayyubiah
            D. Ilmuwan Muslim Masa Ayyubiah

Rangkuman

1 comment:

Syukron atas kunjungan dan komentarnya :)

Profil, Proses Pengangkatan, kepemimpinan dan Prestasi Abu Bakar AsSiddiq

A. Profil Abu Bakar  adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka’bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu...