Tokoh

Para Nabi dan Rasul Allah
Nabi Adam as.
Nabi Idris as.
Nabi Nuh as.
Nabi Hud as.
Nabi Shaleh as.
Nabi Ibrahim as.
Nabi Luth as.
Nabi Ismail as.
Nabi Ishaq as.
Nabi Ya`qub as.
Nabi Yusuf as.
Nabi Ayyub as.
Nabi Syu`aib as.
Nabi Musa as.
Nabi Harun as.
Nabi Zulkifli as.
Nabi Daud as.
Nabi Sulaiman as.
Nabi Ilyas as.
Nabi Ilyasa as.
Nabi Yunus as.
Nabi Zakaria as.
Nabi Yahya as.
Nabi Isa as.

Sang Pencerah Ummat Akhir Zaman / Nabi dan Rasul Penutup
Nabi Muhammad SAW.

Khulafaurrasyidin
Abu Bakar As Siddiq
Umar bin Khattab
Utsman Bin Affan
Ali bin Abu Thalib

Khalifah Umayyah
Muawiyah bin Abu Sufyan
Umar Bin Abdul Aziz

Khalifah Abbasiyah
Abul Abas as-Saffah
Abu Ja’far Al-Mansur
Harun Ar-Rasyid
Al-Makmun

Ilmuwan Masa Abbasiyah

Ulama Masa Abbasiyah
Ulama Kutubussittah
Ulama 4 Imam Mazhab
Ulama Tafsir

Khalifah Ayyubiyah
Salahuddin Al-Ayyubi

Kerajaan Islam di Nusantara
Raja Islam di Sumatera
Raja Islam di Jawa
Raja Islam di Kalimantan
Raja Islam di Sulawesi
Raja Islam di Papua
Raja Islam di Maluku

Walisongo

Ulama Nusantara
KH. Ahmad Dahlan
KH. Hasyim Asy`ari

Tokoh yang ada dalam sejarah Islam
Abu Lahb

No comments:

Post a Comment

Syukron atas kunjungan dan komentarnya :)

Profil, Proses Pengangkatan, kepemimpinan dan Prestasi Abu Bakar AsSiddiq

A. Profil Abu Bakar  adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka’bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu...